16 Nisan Dünya Biyologlar Günü mesajları | Biyolog nedir? Görevleri nelerdir?

16 Nisan Dünya Biyologlar Günü mesajları | Biyolog nedir? Görevleri nelerdir?

16 Nisan Dünya Biyologlar Günü olarak kutlanıyor. Bilim alanında çok önemli bir yere sahip olan biyoloji sayesinde şu anda evrendeki yerimizin detaylarına dair daha net bilgilere sahibiz. Peki Biyolog nedir? Biyolog görevleri nelerdir?

İşte o değerli bilim insanları için hazırladığımız Biyologlar Günü mesajları…

Biyolog nedir?

16 Nisan tarihi her yıl ülkemizde Biyologlar Günü olarak kutlanmaktadır. Biyoloji yaşamın ilk ortaya çıkışından itibaren nasıl geliştiğini, mevcut çeşitliliğin dünyadaki yayılışını, çeşitliliğe etki eden faktörleri, canlılık olaylarını yapı ve işleyişe dayalı olarak inceler ve gelecekteki durumuna ilişkin tahminlerde bulunan bir bilim dalıdır.

Biyoloji alanında sağlık sektöründen çevre ve tarım sektörüne kadar çok geniş bir alanda araştırma ve uygulama yapılmaktadır. Sağlık sektöründeki klonlama ve kök hücre teknoloji gibi birçok kritik konuda Biyologların imzası bulunmaktadır. Çeşitli hastalıklara karşı geliştirilen aşılar, bulunan antibiyotikler halen hayat kurtarmaya devam etmektedir.

Günümüzde her türlü ilaç, kimyasal ve antibiyotik biyolojik yolla hızla ve düşük maliyetle üretilebilmektedir. Alanda genellikle yaşamı tehdit eden gıda darboğazının aşılması, çölleşmenin engellenmesi, biyolojik çeşitliliğin etkin korunması, sağlıklı gıdaların temini ve çeşitli hastalıkların önlenmesi konularında kullanılabilecek temel bilim araştırmaları ve bu araştırmalara ışık tutacak biyoçeşitlilik çalışmaları yapılmaktadır.

16 Nisan Dünya Biyologlar Günü mesajları | Biyolog nedir? Görevleri nelerdir?

Çağımızda giderek daha fazla önem kazanan Biyoteknoloji, Nanobiyoteknoloji, Biyogüvenlik, Çevre ve Biyoçeşitliliğin Korunması, Vektörel hastalıklarla mücadele, Biyogaz – Biyodizel- Biyorafineriler, Genom Projeleri, Biyoinformatik ve Biyoturizm gibi yeni alanlar da temelde çoğunlukla biyoloji bilimine dayanmaktadır.

Bu çalışmalarla toplumların sosyoekonomik ve ekonomik kalkınmasına temel katkı sağlanmaktadır.

Hiç şüphe yoktur ki ülkemizin stratejik konumu; korumamız ve sahiplenmemiz gereken biyolojik zenginliklerimiz; gelecekte dünyayı tehdit edecek susuzluk, çevre kirliliği ve küresel ısınmaya bağlı giderek artan EKOLOJİK sorunlar; keza yakın ve uzak geleceğimizde ulusal çıkarlarımızın korunması açısından BİYOLOJİNİN kapsamı ve önemi her geçen gün inanılmaz bir hızla artmaktadır

Bu da ilginizi çekebilir!  17 Mayıs Dünya hipertansiyon günü | Hipertansiyon belirtileri

Dünyada başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere gelişmiş bütün ülkelerde Ziraat Mühendisi araziye Biyologla çıkar; bitki kimyası araştırmaları yapan bir Eczacı mutlaka bir biyolog (Botanikçi) ile çalışır; Tıp fakülteleri ve hastanelerde Viroloji, Bakteriyoloji, Mikoloji, Hematoloji, Parazitoloji, Sitoloji, Embriyoloji, Histoloji, Klinik Mikrobiyoloji, Üreme Fizyolojisi, Halk Sağlığı laboratuvarlarında Ar-Ge elemanı olarak en önemli Ar-Ge uzmanıdır, laboratuvar teknikerliği yapmaz. ABD’de tıp eğitiminin ön koşulu 3-4 yıl biyolojik bilimler eğitiminden geçer.

Biyolog görevleri

Bu ülkelerde bir biyolog’un görev aldığı alanlar aşağıda sıralanmıştır:

• Fosil ve canlı tüm organizmaların incelenmesi, tanımlanması ve sınıflandırılması konularında çalışmalar yapar,

• Bütün yönleriyle çevre, biyolojik çeşitlilik, doğa koruma, toprak yönetimi ve çevresel etki değerlendirmesi gibi ilgili tüm ekolojik çalışmaları yapar,

• Çevre kirliği, çevre planlaması ve doğal kaynakların korunması ve yönetimi ile ilgili tüm alanlarda çalışmalarını yürütür ve yönetir,

• Tarımsal ve kentsel ekolojik planlama çalışmaları yapar,

16 Nisan Dünya Biyologlar Günü mesajları | Biyolog nedir? Görevleri nelerdir?

• Su, toprak, hava ve gıdanın biyolojik ve biyokimyasal analiz çalışmalarını yapar ve raporlar,

• Korunan tüm alanların yönetimi, hayvanat bahçeleri ve botanik bahçeleri ile doğa tarihi müzeleri gibi biyolojik faaliyetlerde bulunan diğer kurum ve kuruluşların yapılandırılması ve yönetiminde çalışmalarda bulunur,

• Biyolojik ve biyosidal tüm materyallerin üretim, kalite kontrol, analiz ve denetlenmesinde görev alır,

• Hastalık yapıcı biyolojik etmenlerin tanımlanması ve kontrolüne ilişkin tüm süreçlerde görev alır,

• Endüstriyel uygulamalarda biyolojik tekniklerin geliştirilmesi, uygulanması ve yönetimini yapar,

• İnsan, hayvan, bitki ve mikrobiyal genetik çalışmaları yapar,

• Sağlık birimlerinde insan biyolojisi ile ilgili Ar-Ge çalışmaları yapar,

• Temel alan bilgisi ile ilgili eğitim ve öğretim çalışmalarına katılır,

• Kamu ve özel sektör ile üniversiteler ve bağlı birimlerde uygulamalı ve temel biyoloji alanlarında bilimsel araştırmalar yapar,

Bu da ilginizi çekebilir!  1 Haziran Dünya Süt Günü

• Çalışma alanlarıyla ilgili uzmanlık ve danışmanlık yapar.

• Uzmanlık alanlarıyla ilgili bilirkişilik yapar,

• Müzelerde ve turizm firmalarında biyoturizm rehberi olarak görev alır. Tarihi öneme sahip arkeolojik buluntular ve binalarda koruma amaçlı araştırmalar / çalışmalar yapar

• Biyoloji alanında bilimsel kanaat ve profesyonel uzmanlık yetenekleri gerektiren ve yukarıda belirtilmeyen diğer bütün faaliyetlerin yürütülmesinde görevlendirilir.

16 Nisan Dünya Biyologlar Günü mesajları

16 Nisan Dünya Biyologlar Günü mesajları | Biyolog nedir? Görevleri nelerdir?
  • Akıl ve Vicdanın mesleği… Dünya Biyologlar Günü kutlu olsun
  • ‘Canlı’ sistemini ve onunla ilişkili tüm sistemleri inceleyen, anlayan, anladıklarından yepyeni şeyler üreten, ürettiğini yine canlılar ve
    çevresindekiler için faydalı hale getirenlerin mesleği.
  • Bu mesleğe gönül ve emek veren, bu mesleği hakkı ile icra eden tüm meslektaşlarımın 16 Nisan Dünya Biyologlar Günü’nü en içten dileklerimle kutlarım.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.