15 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020

27 Kasım 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020

15 Mayıs 2020 cuma hutbesi Diyanet tarafından yayımlanması için büyük bir merakla bekleniyor. Müslümanlar ise Cuma mesajları kısa 2020 şeklinde arama yapmakta. İslam’da mübarek bir yere sahip olan bu gün için biz de sizin için cuma mesajları resimli 2020 yeni olarak derledik.

15 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz

şöyle buyuruyor: “Şüphesiz, biz Kur’ân’ı Kadir

gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu

sen bilir misin? Kadir gecesi, bin aydan daha

hayırlıdır. Melekler ve Cebrâil o gece, Rablerinin

izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan

yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.”

Okuduğum hadis-i şerifte Sevgili

Peygamberimiz (s.a.s) bizleri şöyle müjdeliyor:

“Kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak

Kadir gecesini ihyâ ederse geçmiş günahları

bağışlanır.”

Aziz Müminler!

Önümüzdeki Salı gününü Çarşamba’ya

bağlayan gece Kadir gecesini idrak edeceğiz

inşallah. Kadir gecesi, Rabbimizin, kullarına af ve

mağfiretinin, esenlik ve merhametinin tecelli ettiği,

ilahî lütuf ve ihsanlarla dolu bir gecedir. İnsanlar

için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı

birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak

Kur’an’ın indirildiği gecedir. İnsanoğlunun

Kur’an’ın aydınlığıyla tanıştığı, eşsiz bir ufka

eriştiği müstesna bir gecedir.

Kıymetli Müslümanlar!

Bu gece kıymetini Kur’an-ı Kerim’den alır.

Zira Kur’an, insanlığa öğüt, kalplere şifadır.

Müminler için rahmet kaynağıdır. İnananların

yolunu aydınlatan bir nurdur. Sözlerin en güzeli,

Yüce Rabbimizin biz kullarına en büyük ikramıdır.

Okumak, anlamak ve yaşamak için gönderilen bir

hayat kitabıdır. Zorlukları aşmada, doğru kararlar

vermede, sonu huzur ve başarıyla biten sağlam

adımlar atmada insana yardımcı olan eşsiz bir

rehberdir. Küçük büyük, kadın erkek, herkes için

umut ve bereket kaynağıdır. Kur’an, insanlığın

muhtaç olduğu itikadi ve ameli en mükemmel

hükümleri içerir. Nitekim Yüce Rabbimiz “Bu

Kur’an, bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.

Ona uyun ve günahtan korunun ki size rahmet

edilsin.” buyurmaktadır.

O halde, geliniz! Bizleri Kur’an’ın nazil

olduğu Kadir gecesine eriştiren Rabbimize

şükrümüzün nişânesi, Sevgili Peygamberimize

itaatimizin alameti, hayatımızda yeni bir başlangıcın

arefesi olması için onun bazı ayetlerini birlikte

tefekkür edelim.

Değerli Müminler!

Vahyin ilk mesajı, “oku” emriyle başlar söze.

Bu da ilginizi çekebilir!  2 Ekim 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020

“Yaratan rabbinin adıyla oku!” ayeti

bilginin değerini hatırlatır bize. Vahyi anlamayı,

Allah’ı tanımayı, varlık âlemini okumayı, ders ve

ibret almayı emreder. Allah’ın adıyla ve yalnızca

O’nun rızasını elde etmek, insanlığa faydalı olmak

için ilim elde etmeyi öğütler.

Kur’an, yaratan Rabbimizi tanıtır bize. Doğru

bir Allah tasavvuru yerleştirir zihnimize.

“De ki O Allah’tır, bir tektir. Allah

Samed’dir. Doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir

şey O’na denk ve benzer değildir.”5

Bu surede, İslam’ın esası olan tevhid özetlenir.

Allah’ın birliği, tekliği, eşsizliği anlatılır. Her şey

O’na muhtaçken O’nun hiçbir şeye ihtiyaç

duymadığı bildirilir. Rabbimizin her şeyin maliki ve

mukadderatının hâkimi olduğu ilan edilir.

Aziz Müslümanlar!

Yüce Allah, insanlığa doğru yolu göstermek

üzere nice peygamber ve kitap göndermiştir. Ne var

ki insanoğlu tarihin çeşitli dönemlerinde akl-ı

selimden uzaklaşmış, vahyin aydınlığında yürümek

yerine ihtiraslarının esiri olmuştur. Rabbimiz,

Peygamberlerin sonuncusu Muhammed Mustafa

(s.a.s) ve son kitap Kur’an-ı Kerim ile dinini kemale

erdirmiş, kullarına nimetini tamamlamış ve din

olarak İslam’ı seçmiştir. Şu halde

“Şüphesiz Allah katında din İslam’dır.”7

Allah’ın hoşnutluğunu elde etmenin ve cennete varis

olmanın yegâne yolu İslam’ın hükümlerine

bütünüyle inanmak ve onları hayata aktarmaktır.

Muhterem Müminler!

Hidayet rehberimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle

buyurulur:

“Nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de

iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim

ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa

ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan

etmiştir.”

Bu ayet-i kerimeler bize bildirmektedir ki

Allah Teâlâ, insanın fıtratına doğruyu ve yanlışı,

iyiliği ve kötülüğü, günahı ve sevabı bilme, birini

diğerine tercih etme gücü ve özgürlüğü bahşetmiştir.

Bu özgürlüğün, fücurdan değil takvadan, günahtan

değil sevaptan, isyandan değil ibadetten yana

kullanılmasını istemiştir. Ancak o zaman insan

Rabbinin hoşnutluğunu kazanacak ve ebedi

kurtuluşa erecektir.

Kıymetli Müminler!

Kul olmak Allah’a saygılı olmayı, O’na asi

olmamayı, nimetlerine nankörlük etmemeyi, hiçbir

zaman O’nu unutmamayı gerektirir. Nitekim bu

hakikat Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde ifade edilir:

Değerli Müslümanlar!

Kul olmak

“İyilik ve takvâ hususunda yardımlaşın,

günah ve haksızlık yolunda yardımlaşmayın.”10

ayetini rehber edinmeyi gerektirir. Onun içindir ki

mümin kul, daima Allah’ın rızasını gözetmeli ve

insanlığın hayrı için çaba göstermelidir. Kulluk ve

takvada, iyilik ve ihsanda yardımlaşmalı, günah ve

inkâra, zulüm ve düşmanlığa sebep olabilecek söz

Bu da ilginizi çekebilir!  29 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020

ve davranışlardan kaçınmalıdır.

Kul olmak söz ve davranışında, niyet ve

inancında, Allah’a saygı ve bağlılığında dürüst

olanlarla beraber olmaktır, onları kendisine örnek

almaktır.

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten

sakının ve doğrularla beraber olun.”11

ayetine

kulak vermektir.

Muhterem Müminler!

Yüce kitabımızda insanın, yaratılış gayesine

uygun olarak dünya hayatında birçok imtihandan

geçeceği anlatılır.

“İnsanlar, denenip sınanmadan, sadece

‘İman ettik’ demekle bırakılacaklarını mı

sanıyorlar? Unutulmamalıdır ki niceleri başarır,

niceleri ise kaybeder bu imtihanları. Bize düşen

görev, amaçsız yaratılmadığımızı, başıboş

bırakılmadığımızı unutmamaktır. İbadetimizle, salih

amelimizle ve güzel ahlakımızla iman kalemizi

güçlü kılmaktır. Rabbimizin şu müjdesine gönülden

iman etmektir:

“İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler

yapanlar bilmelidirler ki, biz güzel iş yapanların

ecrini asla zâyi etmeyiz.”13 Zira Cenab-ı Hak,

mülkün yegâne sahibidir. İyilik de kötülük de O’nun

katında malumdur. Rızası doğrultusunda çalışanı,

gönülleri yapanı, garipleri sevindireni, imanının

gereği ile hayatını imar edeni asla ihmal etmez.

Samimiyetle yapılan hiçbir iyiliği, hiçbir emeği

karşılıksız bırakmaz.

Aziz Müslümanlar!

Yüce Rabbimizin bin aydan daha hayırlı

olduğunu müjdelediği Kadir gecesine yaklaşıyoruz.

Bu mübarek gecenin kadr ü kıymetini bilip

bereketinden istifade edelim. Kur’an-ı Kerim’in

kalplere huzur veren tilâvetini bir nimet olarak

görelim. Ruhumuzun açlığını doyurmak için Kur’an

sofrasına yönelelim. Ayetlerini tefekkür ederek nice

dersler çıkaralım, hikmet kapılarını aralayalım. İlahi

hakikatleri bize duyurmasına fırsat tanıyalım.

Umutsuzluğumuza onunla umut aşılayalım. Manevi

sıkıntılarımıza onunla şifa bulalım. Ahlakımızı

onunla güzelleştirelim. Hayatımızı Yüce

Mevlamızın vahyi ile yönlendirelim. Hesabını

verebileceğimiz bir hayatı yaşayabilmek için

Kur’an’la yaşayalım. Onu hayatımızın rehberi

yapalım.

Bu vesileyle Kadir gecemizin aziz milletimize,

İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar

getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Cenâb-ı

Hak, her birimizi sağlık, huzur ve afiyet içerisinde

bayrama kavuştursun. Ülkemize ve dünyaya

musallat olan salgın hastalıktan bir an önce

kurtulmayı bizlere lütfetsin.

Cuma mesajları kısa 2020

 • Rabbim! Bizleri yüreği paslanmış, adını anmayı unutmuş insanlarla karşılaştırma! Hayatı anlamı ile yaşamak dileği ile. Mutlu Cumalar…
 • Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
15 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020
 • “Allah’ın adıyla, Allah Resulune salat ve selam olsun. Allah’ım , Senden fazl-u (ihsanını) diliyorum. Allahım, beni rahmetinden uzaklaştırılmış şeytanın şerrinden koru.” (Buhari, teheccüd: 25) Hayırlı Cumalar.
 • Ey Nefsim Şeytana Yem Olmakmı Yoksa Cennette Gül Olmakmı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.
Bu da ilginizi çekebilir!  Süper Piyango sonuçları 7 Mayıs | Milli Piyango sorgulama 2020
15 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020
 • Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı cumalar.
 • Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.
15 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020
 • Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!
 • Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.
15 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020
 • Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.

Cuma mesajları resimli 2020 yeni

 • Allah’ım, habibin Muhammed Mustafa’ya (aleyhisselam), ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.
15 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020
 • Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.
15 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020
 • Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.
15 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020
 • “İnsanların güzelce hizmet ve sohbet etmesine en layık olan kimdir?” Hazreti Peygamber; “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi.”Annendir” buyurdu. “Sonra kimdir?” dedi. “Sonra babandır” buyurdu. Ebu Hureyre (r.a.) Buhari Rabbim bizleri Ana babalarının rızasını alan hayırlı evlatlardan eylesin.
15 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020
 • Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.
15 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020
 • Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.
15 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020
 • Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.
15 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020
15 Mayıs 2020 Cuma hutbesi Diyanet | Cuma mesajları kısa 2020

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.